Steun Theatergroep Raamwerk!

Voor het kunnen realiseren van de meeste projecten van Theatergroep Raamwerk zijn wij naast recette-inkomsten en uitkopen mede afhankelijk van subsidies en donaties.

Wij verkeren tot nu toe in de gelukkige omstandigheid dat de Kunstraad Groningen op basis van onze plannen ons wil steunen met subsidies bestemd voor amateurkunst. Maar dat is zeker geen zekerheid, omdat er regelmatig meer aanvragen zijn dan er aan subsidie beschikbaar is. Bovendien zijn aan de verstrekking ervan voorwaarden verbonden. O.a. dat de subsidie maximaal 1/3 van de kosten van de productie dekt. De Kunstraad verwacht (terecht) dat wij de rest van de kosten dekken uit eigen bijdragen en inkomsten uit recettes en uitkopen, maar ook uit donaties/giften/sponsoring.

U kunt ons steunen bij het maken van onze voorstellingen. Dat kan bijvoorbeeld door het storten van een gift. Onze bankgegevens kunt u opvragen via het contactformulier.

U kunt er ook voor kiezen om een (een gedeelte van een) specifiek onderdeel van de begroting van de voorstelling te bekostigen, bijv. het auteursrecht, kosten van flyers, posters, onze boekenleggers, of (onderdelen van het) decor. U kunt daarvoor uw contactgegevens sturen via het contactformulier. Wij nemen dan contact met u op om met u te overleggen over de mogelijkheden.

Uw ondersteuning stellen wij zeer op prijs.

* U ontvangt bij een donatie van € 25,00 per jaar één kaartje voor de helft van de normale toegangsprijs en vervolgens bij elke extra donatie van € 25,00 per jaar nog een kaartje helemaal gratis! Bij een donatie van € 100,00 of meer per jaar wordt u tevens lid van de Club van Honderd en ontvangt u een exclusieve uitnodiging voor een preview van een voorstelling en kunt u zo een kijkje in onze “keuken” nemen.